دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨-
شرایط و نحوه حمایت

سیاست های حمایتی ستاد

      ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ در مسیر دستیابی به اهداف و انجام ماموریت خود از طرح هایی که همسو با اهداف ستاد هستند، حمایت می کند.

 طرح های ارسالی جهت حمایت مالی باید حائز شرایط زیر باشند:

  1. طرح در مرحله تجاری سازی باشد.(محصول/خدمت آماده عرضه به صنعت نفت باشد)
  2. طرح هایی که پتانسیل تجاری سازی شدن را دارا می باشند. (در مرحله نیمه صنعتی و ساخت نمونه قرار دارند)
  3. توافقات اولیه با بهره بردار (خریدار) محصول/خدمت صورت پذیرفته باشد.(ارائه توافقنامه با بهره بردار الزامی می باشد)
  4. درخواست حمایت در قالب یک شخصیت حقوقی مطرح شده باشد.( در حال حاضر حمایت از افراد حقیقی در اولویت های ستاد قرار ندارد)
  5. اولویت استفاده از این حمایت ها با شرکتهای بخش خصوصی است. (حداقل51 درصد سهام شرکت متعلق به بخش خصوصی باشد)

فرآیند ارزیابی درخواست ها ( حمایت های مالی)

ملاحظات:

کارگزاران فنی ستاد مجموعه های تخصصی خارج از ستاد( شامل انجمن های بخش خصوصی، دانشگاهها و پژوهشگاهها ، پارک های علم و فناوری و ...) می باشند.

لطفا جهت تسریع در بررسی، مشخصات طرح خود را در قالب پرسشنامه زیر تکمیل و به همراه نامه درخواست حمایت به ستاد ارسال فرمایید.

پرسشنامه طرح های ارسالی به ستاد نفت

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir