چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩-
اهداف کلان

اهداف کلان

     ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ، اهداف کلان زیر را مدنظر داشته و در اجرای استراتژی های خود به دنبال تحقق آنها می باشد:

  • ارتقای اقتدار ملی و افزایش رشد اقتصادی از طریق افزایش توانمندی های فناوری و نوآوری در صنایع نفت، گاز و ذغال سنگ

  • ارتقای جایگاه رقابتی صنعت نفت در عرصه بین المللی از طریق تجاری سازی فناوری های بومی

  • ارتقای «نظام نوآوری بخشی در صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ» و تکمیل مؤلفه ها و حلقه های آن

  • تسهیل تبادلات بین بخش های عرضه و تقاضای علم، فناوری و نوآوری در صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ

  • اعتلای ارتباطات بین المللی علمی، فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی و فناوری در صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ

  • توسعه فناوری های راهبردی و اولویت دار ملی صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ مصرح در نقشه جامع علمی کشور

  • هم افزایی بین تولیدات و دستاوردهای علمی و فنی شرکت های دانش بنیان فعال در عرصه صنایع نفت، گاز و ذغال سنگ و توسعه ظرفیت های دانشی کشور

  • ارزش آفرینی از طریق توسعه فناوری های تبدیلی در صنایع پایین دستی نفت و گاز

  • توانمندسازی تشکل ها و بنگاه های دانش بنیان بخش خصوصی

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir