دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨-
گستره خدمات

گستره خدمات:

 • پایش و ارزیابی چالش ها، تنگناها و موانع پیش روی توسعه فناوری

 • تعامل، سازماندهی، هماهنگی و هم افزایی میان عناصر و مراکز مرتبط با توسعه فناوری

 • اجرای برنامه های راهبردی توسعه فناوری با مشارکت عناصر و مراکز مرتبط

 • نظارت و کنترل بر حسن اجرای برنامه های راهبردی توسعه فناوری

 • تجاری سازی و بومی سازی فناوری های توسعه یافته و نظارت عالیه بر پیاده سازی آنها در صنایع مرتبط

 • شناسایی و اصلاح قوانین، مقررات و فرآیندهای زائد و ناکارآمد و تعیین قوانین و آئین نامه های مشوق توسه فناوری

 • بهبود و تسهیل شرایط کسب و کار و ارتقای قدرت رقابتی صنایع از طریق تقویت شرکت های دانش بنیان برای تولید محصولات فناورانه و دارای ارزش افزوده بالا

 • توانمندسازی تشکل ها و بنگاه های دانش بنیان بخش خصوصی از طریق ارائه خدمات مشاوره، آموزشی و برگزاری همایش های تخصصی ملی و بین المللی برای تبادل اندیشه ها و آخرین یافته های فناوری

 • همکاری با صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ جهت نیل به صنایع دانش بنیان و فناور محور

 • کمک به ایجاد و ارتقای زیرساخت ها و بسترهای لازم برای توسعه فناوری

 • برقراری ارتباطات سازمان یافته بین المللی انتقال فناوری، تنظیم و انعقاد پروتکل های همکاری با سازمان ها و مؤسسات حرفه ای فعال در عرصه فناوری

 • همکاری و مشارکت در سیاست گذاری، برنامه ریزی و هدایت تأمین مالی در نظام علم، فناوری و نوآوری در صنایع نفت، گاز و ذغال سنگ

 • هدفمندسازی، هدایت و توسعه پژوهش های کاربردی، تقاضامحور و مأموریت گرا در دانشگاه های معتبر سطح کشور

 • حمایت از گسترش فعالیت تحقیق و توسعه و ارتقای توان مدیریت فناوری در شرکت های دانش بنیان صنایع نفت، گاز و ذغال سنگ

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir