چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩-

اخبارستاداخبار صنعت
  دکتر محمدرضا خان محمدی
  مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت
  مهندس سیروس وطنخواه
  معاون انرژی مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست
  مهندس مسعود مروی
  رئیس کارگروه طرح های توسعه فناوری
  دکتر نرسی قربان
  کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی
  دکتر رامین خسروخاور
  رئیس هیات مدیره فدراسیون صنعت نفت ایران
  مهندس ابراهیم علوی طالقانی
  مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
  دکتر سعید پاک سرشت
  مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران
  دکتر مسعود درخشان
  رئیس کارگروه مطالعات راهبردی
  دکتر محمدرضا امیدخواه
  رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
  دکتر علی وطنی
  معاون توسعه فناوری معاونت علمی
  دکتر مصطفی کریمیان اقبال
  رئیس کارگروه بهبود فضای کسب و کار
  دکتر جعفر توفیقی داریان
  دبیر ستاد
©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir